Afdrukken

Online Jaarvergadering en Ledenvergadering

Titel:
Online Jaarvergadering en Ledenvergadering
Wanneer:
wo, 17. juni 2020, 15:00 u - 17:30 u
Categorie:
Ledenvergadering

Omschrijving

Geacht Stutech-lid,

Vanwege de maatregelen rondom het beperken van de verspreiding van het coronavirus zal de vergadering online plaatsvinden via Microsoft Teams. Vanwege deze vorm is ook het aanvangstijdstip vervroegd van 16.00 naar 15.00 uur.

U ontvangt na deze email een Outlook vergaderverzoek met daarin een link voor de vergadering.

Agenda voor de 46e jaarvergadering en 166e ledenvergadering op 17 juni 2020

15.00 – 15.10 uur         Opening en mededelingen

15.10 – 15.40 uur         Jaarvergadering 2020

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Verslag 45e jaarvergadering

4.   Jaarverslag 2019

5. Verslag van de secretaris

6. Verslag van de penningmeester

7. Verklaring kascommissie

8. Samenstelling kascommissie

9. Bestuursleden

10. Studiegroepen

11. Activiteiten

12. Rondvraag

13. Sluiting

Ter info: Het jaarverslag 2019 is kort voor de vergadering onder downloads te vinden op de website van Stutech www.stutech.nl. Hierin kunt u ook de notulen van de 45e jaarvergadering vinden.

Neem contact op met het secretariaat als u niet kunt inloggen op de website.

 15.40 – 16.10 uur         Beton scheurt! Ja ….. en dan?

Math Pluis - Spanbeton

Beton kan en zal door vele oorzaken kunnen scheuren. Of deze scheuren nadelig zijn voor de levensduur van de constructie is niet heel snel te bepalen en is ook niet altijd even duidelijk.

Bovendien is scheurvorming in de praktijk nogal grillig en zijn voor het meten en toetsen van deze scheurwijdten geen duidelijke criteria gegeven.

In deze presentatie wordt uitgebreid op deze materie ingegaan

16.10 – 16.30 uur         Pauze

16.30 – 17.00 uur         Gebruik maken van de doorgaande sterkteontwikkeling van beton

Eelco van der Weij - VolkerWessels

De CO₂ uitstoot van beton is voor het grootste deel toe te schrijven aan het gebruik van cement. Gebruik je minder cement, dan zal ook de CO₂ emissie dalen. Een optie om het cementgehalte te reduceren is gebruik te maken van de doorgaande sterkteontwikkeling van beton. Hierbij wordt niet met de 'eind'sterkte op 28 dagen gerekend, maar met de sterkte op een later tijdstip.

Deze presentatie gaat in op dit principe aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

 

17.00 – 17.30 uur         Schades aan monolithisch afgewerkte vloeren

Edward Ermens – Nebest

Geen heel pakkende titel maar daarom geen minder pakkend probleem. Alweer 15 jaar geleden zijn de Stutech-rapporten 25a en 25b verschenen over delaminaties in toplagen en scheurvorming in monolithisch afgewerkte vloeren. Met bijna 150 pagina’s aan rapporten is destijds veel kennis beschikbaar gekomen over oorzaken van schades en scheuren in vloeren en hoe die mogelijk kunnen worden voorkomen. Toch blijkt uit de praktijk dat onder andere delaminaties en overmatige scheurvorming helaas nog regelmatig voor te komen.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zal worden ingegaan op de vraag of de Stutech-rapporten 25a/25b misschien niet toe zijn aan een update?