E-mailadresAfdrukkenExport ICS

Jaarvergadering en Ledenvergadering

Titel:
Jaarvergadering en Ledenvergadering
Wanneer:
wo, 21. april 2021, 15:00 u - 17:15 u
Locatie:
TEAMS - Online
Categorie:
Ledenvergadering

Omschrijving

Agenda voor de 169e ledenvergadering 

15.00 – 15.10 uur         Opening en mededelingen

15.10 – 15.30 uur         Jaarvergadering 2021

1.   Opening door de voorzitter

2.   Ingekomen stukken

3.   Verslag 46e jaarvergadering

4.   Jaarverslag 2020

5.   Verslag van de secretaris

6.   Verslag van de penningmeester

7.   Verklaring kascommissie

8.   Samenstelling kascommissie

9.   Bestuursleden

10. Studiegroepen

11. Activiteiten

12. Rondvraag

13. Sluiting

Ter info: Het jaarverslag 2020 is kort voor de vergadering onder downloads te vinden op de website van Stutech www.stutech.nl. Hierin kunt u ook de notulen van de 46e jaarvergadering vinden.

Neem contact op met het secretariaat als u niet kunt inloggen op de website.

 

15.30 – 16.00 uur         Hergebruik betonreststromen. Alles moet weg. / Leo Dekker – Voorzitter uitvoeringsteam Hergebruik Betonreststromen

In het Betonakkoord zijn ambitieuze afspraken gemaakt over het hergebruiken van betonreststromen in het jaar 2030. Naast het hergebruiken van objecten en componenten zal ook nog een aanzienlijke hoeveelheid beton uit bouw- en sloopafval met conventionele- en innovatieve methoden opgewerkt kunnen/moeten worden tot kwalitatief hoogwaardige grondstoffen voor beton die blijvend kunnen worden toegepast in een 2e, 3e cyclus. Het uitvoeringsteam Hergebruik Betonreststromen van het Betonakkoord heeft hiervoor een “roadmap” gemaakt waarin een kwantitatieve inschatting gemaakt wordt van de beschikbare hoeveelheden en de behoefte voor toepassing in beton. Daarnaast zijn een aantal handelingsperspectieven gedefinieerd die relevant zijn voor de realisatie in 2030. Het motto daarbij is: Alles moet weg en dus niet onder de weg.

16.00 – 16.15 uur         Pauze

16.15 – 16.45 uur         Sturing op MKI is niet vrijblijvend / Alfons van Woensel - CRH APG - Benelux

De MKI is het instrument binnen het Betonakkoord dat wordt ingezet voor sturing en monitoring van de CO2 reductie. Hoe ziet het instrument eruit en hoe gaan we dit instrument effectief inzetten? Hierbij is het streven om een eenvoudig toepasbaar, transparant, voorspelbaar en doeltreffend systeem te hebben voor alle marktpartijen. “De complexiteit zit onder de motorkap, de auto is eenvoudig te besturen.”   

 16.45 – 17.15 uur         Hoeveel fijn en grof betongranulaat kan ik in beton toepassen zonder aanpassing van de constructieve rekenregels? / Gert van der Wegen – SGS INTRON

In CUR-aanbevelingen 106 en 112 is voor de toepassing van respectievelijk fijn BSA-granulaat en grof betongranulaat als toeslagmateriaal in beton aangegeven welke vervangingspercentages zijn toegestaan en welke correctiefactoren voor de constructieve eigenschappen moeten worden gebruikt. Met innovatieve recyclingmethoden worden fijne en grove betongranulaten geproduceerd die een beduidend lager gehalte aan cementsteen kunnen bezitten dan traditionele betongranulaten. Beton vervaardigd met deze innovatieve betongranulaten kan daardoor betere constructieve eigenschappen vertonen.Op basis van uitgebreid onderzoek heeft CROW-werkgroep N1482 een (concept) CROW-CUR aanbeveling opgesteld, waarin is aangegeven hoeveel fijn en/of grof betongranulaat, afhankelijk van de kwaliteit ervan, in beton kan worden toegepast zonder dat de constructieve rekenregels met correctiefactoren hoeven te worden aangepast. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek en de vertaling ervan naar de CROW-CUR aanbeveling zullen worden gepresenteerd.


Locatie

Locatie:
TEAMS
Plaats:
Online
Land:
Netherlands


Stutech | KvK 40407232 | Statutair gevestigd te Gouda
 

.uk-form input[type="text"], .uk-form input[type="password"] { color: yellow; }

Stutech login mobiel