E-mailadresAfdrukkenExport ICS

ledenvergadering

Titel:
ledenvergadering
Wanneer:
di, 15. februari 2022, 15:00 u - 17:30 u
Locatie:
TEAMS - Online
Categorie:
Ledenvergadering

Omschrijving

Agenda voor de 172e ledenvergadering 

15.00 – 15.10 uur Opening en mededelingen

15.10 – 15.40 uur Stutech studiegroep Biologische aangroei / Maarten Swinkels – SGS INTRON
De studiegroep “Biologische aangroei op beton” is al sinds 2015 bezig met onderzoek. Fase 1 is eerder afgerond en gepresenteerd. Dat betrof een theoretische en literatuurstudie naar aangroei op beton. Vanaf 2017 is ook laboratoriumonderzoek gedaan, hiervoor zijn onder andere 110 proeftegels met verschillende betonsamenstellingen en nabehandeling, geëxposeerd en gevolgd. Dit onderzoek is afgesloten en de rapportage is bijna gereed. In deze presentatie delen wij de resultaten en conclusies.

15.40 – 16.10 uur TERNOCEM®; eigenschappen en ervaringen met een nieuw bindmiddel!  / Marcel Bruin - HeidelbergCement
HeidelbergCement heeft een bindmiddel ontwikkeld met een lagere CO2-uitstoot. Dat product is Ternocem® en de belangrijkste grondstof wordt gemaakt
bij een lagere temperatuur en met minder CO2-uitstoot in vergelijking met Portlandcementklinker. Het bindmiddel heeft eigenschappen ‘die vergelijkbaar of
beter zijn dan portlandcement’: minder krimp, sneller uitharden en dus economische- en milieuvoordelen.
Mijn presentatie gaat over dit bindmiddel en haar eigenschappen met name in beton. Er zijn verschillende testen gedaan met het maken van beton met dat
cement, onder andere in Duitsland, Zweden, Italië, België en onlangs ook nog in Nederland (proeftuin Afsluitdijk) waar ik over zal vertellen.

16.10 – 16.20 uur Pauze

16.20 – 16.50 uur Grondstoffen voor circulair beton / Ulbert Hofstra – SGS INTRON
Er worden steeds meer nieuwe grondstoffen voor beton aangedragen. Mede door de zoektocht naar steeds duurzamer beton. Deze nieuwe grondstoffen
mogen niet hergebruik en recycling van beton in de weg staan. Beton moet circulair blijven. Hoe test je nu of nieuwe grondstoffen wel of niet geschikt zijn voor
circulair beton. Dit is het onderwerp van de nieuwe CROW-CUR richtlijn 2:2021 Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton.

16.50 – 17.20 uur NEN EN 206 en NEN 8005 klaar voor de toekomst / Nico Vonk - Ecocem
De Nederlandse NEN 8005 is inmiddels ruim 7 jaar van kracht. Tijd om deze versie eens tegen het licht te houden en ontwikkelingen van de laatste jaren op
te nemen. Door NEN-normcommissie Beton is de afgelopen jaren gewerkt aan wijzigingsvoorstellen die in NEN 8005 zullen worden opgenomen. Een aantal
onderwerpen zijn nieuw. Zo is EN 197-5 gepubliceerd en in NEN 8005 opgenomen. Hiermee loopt Nederland vooruit op de Europese EN 206. Het bekende lijstje van toegelaten cementen vervalt. Hiervoor in de plaats wordt van cementen vereist de algemene en specifieke geschiktheid aan te tonen. Aan nieuwe vulstoffen wordt meer aandacht gegeven alvorens deze in beton mogen worden toegepast.
Extreme mosgroei op beton heeft geresulteerd in onderzoek en voorstel tot invoering van minimum klinkergehaltes in bepaalde milieuklassen. Om de betontechnoloog een handvat te bieden is duidelijker aangegeven welke cementen geschikt zijn in welke milieuklasse(n).
Mogelijk dat Stutech leden commentaar op de NEN 8005 willen geven. Dat kan via de website: www.normontwerpen.nen.nl


Locatie

Locatie:
TEAMS
Plaats:
Online
Land:
Netherlands


Stutech | KvK 40407232 | Statutair gevestigd te Gouda
 

.uk-form input[type="text"], .uk-form input[type="password"] { color: yellow; }

Stutech login mobiel