E-mailadresAfdrukkenExport ICS

Jaarvergadering

Titel:
Jaarvergadering
Wanneer:
wo, 5. april 2017, 16:00 u - 20:00 u
Locatie:
Meteoor - Rheden
Categorie:
Ledenvergadering

Omschrijving

Klik op de links voor de presentaties

De 43e jaarvergadering en 154e ledenvergadering vindt plaats bij Meteoor, Schaarweg 4 te Rheden. Het jaarverslag en agenda vindt u in de bijlagen.

Agenda

16.00 – 16.10 uur Opening en mededelingen

16.10 – 16.40 uur Jaarvergadering 2017

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Verslag 42e jaarvergadering

4. Jaarverslag 2016

5. Verslag van de secretaris

6. Verslag van de penningmeester

7. Verklaring kascommissie

8. Samenstelling kascommissie

9. Bestuursleden

10. Studiegroepen

11. Activiteiten

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

16.40 – 17.10 uur Doen we het op gewicht of volume? / Drs. Harry Kouwenhoven - ASCEM

Het blijft lastig met massa’s en volumes in de betontechnologie. We rekenen mengsels uit per kuub (volume), maar doseren graag op massa’s. Sommige vervangingspercentages zijn op volume, sommige op massa. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van recyclematerialen. Sommige verhoudingsgetallen zoals de water-cementfactor zijn op massa, anderen zoals de verhouding tussen volume water en volume poeder zijn op volume. Het feit dat toeslagmaterialen water absorberen maakt het geheel niet eenvoudiger. Aan de hand van voorbeelden wordt nog een keer ingegaan op de problemen die kunnen ontstaan wanneer hier in de dagelijkse betonpraktijk verkeerd mee wordt omgegaan: onvoldoende specie, schommelingen in doseringen, enzovoorts.

17.10 – 18.00 uur Pauze met broodmaaltijd

18.00 – 18.30 uur Zwaar - zwaarder - zwaarst / Dr.ir. Marc Ottelé – Heijmans Infra/TU Delft

Zwaar beton wordt toegepast daar waar gewicht een belangrijke rol speelt of waar radioactieve straling dient te worden tegengehouden. Wanneer maken we gebruik van zwaar beton, hoe stellen we het samen en met welke aspecten dienen we rekening te houden (mengen, transport, bekisting). Met zwaar toeslagmateriaal kan doorgaans een beton gemaakt worden met een volumieke massa van 3800 kg/m3 en met wat meer inspanning kan 4000 kg/m3 bereikt worden. Het wordt lastiger als de eis uit het project komt dat de volumieke massa 4400 kg/m3 moet bedragen. Voor het project parallel structuur A12 heeft Heijmans in samenwerking met Mebin een unieke prestatie geleverd door zwaar beton samen te stellen voor het contragewicht (4500 kg/m3) van de Basculebrug.

18.30 – 19.00 uur Waan van de dag, of bittere noodzaak …? / Jos Kronemeijer BBa-BSc-MICT – DELTA Concrete Consult

Er lijkt een steeds sterkere roep te bestaan om beton-eigenschappen 'real time' te monitoren met slimme sensoren. Een kort en krachtig overzicht van 'old school -proven technology', van beschikbare sensortechnologie, van nut versus noodzaak van registreren en vooral interpreteren en tot slot een blik in de nabije toekomst.

 

Bestand

Bestand 1:
Agenda 


Locatie

Locatie:
Meteoor
Straat:
Schaarweg 4
Postcode:
6991 GV
Plaats:
Rheden
Land:
Netherlands


Stutech | KvK 40407232 | Statutair gevestigd te Gouda
 

.uk-form input[type="text"], .uk-form input[type="password"] { color: yellow; }

Stutech login mobiel