Skip to main content

Openbare documenten over beton

European Guidelines on SCC
Dit document van ERMCO van mei 2005 bevat de Europese Richtlijnen voor zelfverdichtend beton. Het is gebruikt als leidraad bij het opstellen van de EN 206-9, de aanvullende norm voor zelfverdichtend beton.

CUR-Leidraad 1
Steeds vaker worden ontwerpers en constructeurs geconfronteerd met specifieke eisen ten aanzien van de levensduur van betonconstructies. Voor bepaalde toepassingen wordt een levensduur van 80 of 100 jaar verlangd en soms nog langer. De huidige voorschriften bieden slechts zeer beperkte mogelijkheden om aan te tonen dat de vereiste levensduur zal worden gehaald. Door de CUR Voorschriften Commissie VC 81 is een ontwerpmethode voorgesteld, die in deze lacune moet voorzien. Deze methode is beschreven in een CUR Leidraad. Vooralsnog beperkt de leidraad zich tot levensduurvoorspellingen in geval van chloridengeïnitieerde corrosie. Aan de ontwerpmethode ligt een probabilistische aanpak ten grondslag zoals die ook wordt toegepast voor sterkteberekeningen.

Betonlexicon
De woorden/begrippen die in de wereld van cement en beton veel worden gebruikt, zijn in dit BetonLexicon bij elkaar gezet en voorzien van de meest zuivere omschrijving.

Betonpocket 2020
De Betonpocket is al enkele decennia het handige naslagwerk voor betontechnologen, constructeurs, adviseurs en uitvoerders, een begrip in de cement- en betonwereld.

omslag betonpocket