Skip to main content

Organisaties op het vakgebied beton

Betonvereniging (opleidingen, betondag)
De Betonvereniging, in 1927 door overheid en bedrijfsleven gezamenlijk opgericht, is het platform voor personen en organisaties, die kennis over het materiaal beton met elkaar willen delen. Zij vormt, door de samenstelling van haar leden, een kennisinfrastructuur voor het opdoen van kennis, het gemeenschappelijk onderkennen van kennisvragen en het bevorderen van het ontwikkelen van nieuwe kennis over beton.

Betonhuis
Betonhuis is de koepelorganisatie waarin Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), Cement&BetonCentrum (C&BC) en Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) vertegenwoordigd zijn. Betonhuis is het aanspreekpunt binnen de betonsector, een innovatief kenniscentrum en expert op het gebied van duurzaam bouwen met beton. Betonhuis vertegenwoordigt 300 bedrijven in verschillende sectoren en is gevestigd in Woerden.

BFBN  (branchevereniging) 
Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland
De BFBN is de werkgeversvereniging van de betonproductenindustrie. De ruim 200 aangesloten betonfabrieken vervaardigen een breed scala aan producten: van straatsteen tot brugligger, van heipaal tot dakpan. De BFBN is voor zijn leden actief op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandighedenbeleid, promotie, grondstoffen- en milieubeleid, lobby, verkoopvoorwaarden en opleidingen.

Cement & BetonCentrum (promotie, informatie)
Het Cement&BetonCentrum behartigt de belangen en bundelt de promotieactiviteiten in de Nederlandse markt van Dyckerhoff AG, ENCI B.V. en Holcim Nederland B.V. met als doel het gebruik van cement in Nederland te bevorderen. Door kennisoverdracht en het onderling verbinden van doelgroepen in de bouwwereld richt de communicatie- en netwerkorganisatie zich op diegenen die beslissen en adviseren over materiaaltoepassing in de bouw. In opdracht van het Cement&BetonCentrum geeft Aeneas Media diverse vakbladen en studieboeken uit op het gebied van cement en beton.

CROW (kennisplatform)
CROW is een neutraal kennisplatform, o.a. voor de infrastructuur en civiele techniek, en beheert de CUR-Aanbevelingen. Dit zijn publicaties waarin afspraken tussen partijen in de (infra)bouw zijn vastgelegd over het gebruik van nieuwe materialen, berekeningsmethoden of constructiewijzen. Ook onderwerpen uit de Burger & Utiliteitsbouw, zoals (betonnen) vloeren behoren tot het kennis portfolio. Tevens worden via CROW-werkgroepen nieuwe CROW-CUR Aanbevelingen opgesteld of worden inventariserende studies naar problemen in het vakgebied uitgevoerd die kunnen leiden tot een richtlijn, rapport of handboek, maar ook software of een cursus.

ISSO

NEN (normalisatie, normen)
Als hét Nederlands centrum voor normalisatie is NEN de normenleverancier van Nederland. In onze dienstverlening bieden we een complete oplossing: van het opstellen van afspraken tot en met advies over het gebruik.

Stubeco (studievereniging)
De studievereniging Stubeco is opgericht tijdens een vergadering, georganiseerd door de Betonvereniging op 25 maart 1969. Stubeco is gestart als studievereniging met het accent op bekistingmethodieken. Meer en meer heeft Stubeco zich gericht op alle aspecten van uitvoeringstechnieken.

Stufib (studievereniging)
De Stufib is een vereniging van, voor en vooral ook dóór haar leden. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling op theoretisch en praktisch gebied van het constructief beton. Hierin staat het uitwisselen van kennis en ervaring op het vakgebied tussen de leden centraal. Deze uitwisseling vindt onder andere plaats middels voordrachten en discussies op de periodieke ledenvergaderingen, symposia, excursies en in door de vereniging georganiseerde studiecellen.

VABOR (branchevereniging)
VABOR is een vereniging van adviseurs op het vakgebied van betononderhoud en -reparatie en geïnteresseerde personen met affiniteit voor de betonreparatiebranche. De vereniging is opgericht op 28 december 1992 om invulling te geven aan een behoefte van zowel beheerders van onroerend goed als de betonreparatiebranche (VBR en VLB).

VOBN (branchevereniging)
De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland, kortweg VOBN, vertegenwoordigt ruim 140 betonmortelcentrales. VOBN is de belangenorganisatie voor de betonmortelindustrie heeft een aantal werkgebieden, zoals werkgeverssupport en specialisten stellen hun expertise voor haar leden beschikbaar, te weten: werkgeverssuport, beleid en regelgeving, betontechnologie, marketing, opleidingen.