Studiegroep 55 "Werken met de EN 206-1"

Medio 2003 ontving Stutech van de NEN/CUR-comissie 353.039 / VC 12 "Beton" het verzoek een inventarisatie te maken van de wijze waarop Nederland en de ons omringende landen (Duitsland, Engeland en Belgie) in de praktijk omgaan met de invoering van de EN 206-1 (in Nederland NEN-EN 206-1).
Zoals bekend vervangt deze norm de Nederlandse norm NEN 5950 (VBT 1995). Speciale aandacht ging uit naar wat er nationaal extra is geregeld. In Nederland is dit vastgelegd in NEN 8005, voor Duitsland geldt DIN 1045-2 en voor Belgie betreft het NBN B15-001. Door de veelvuldige contacten met de ons omringende landen is het noodzakelijk om voldoende geinformeerd te zijn over de daar geldende regelgeving. Ook Engeland werkt aan een dergelijke norm (BS8500).

De taken van de studiegroep waren als volgt omschreven:
- het bestuderen van EN 206-1 en de nationale invullingen;
- per normartikel van EN 206-1 aangeven wat er nationaal is ingevuld / voorgeschreven of wordt toegelicht;
- het doen van aanbevelingen voor eventuele aanpassingen van NEN 8005;
- het opstellen van een leidraad hoe, bij leveringen in het buitenland om te gaan met EN 206-1 en de betreffende nationale invulling.

Studiegroep 55 was als volgt samengesteld:
Berkel, R.H.C. van
Cornelissen, H.A.W.
Dieleman, W.A. (voorzitter)
Huijgen, K. (notulist)
Pluis, M.P.J.
Teune, J.
Veer, T.E.A.C. de (mentor)
Vergoossen, R.P.H. (rapporteur)
Vonk, N.J.F. (rapporteur)
Wentholt, A.T.F.

Inmiddels is een definitief Stutech rapport 24 verschenen. Leden kunnen dit rapport na het inloggen downloaden onder definitieve rapporten.


Stutech | KvK 40407232 | Statutair gevestigd te Gouda
 

.uk-form input[type="text"], .uk-form input[type="password"] { color: yellow; }

Stutech login mobiel