Studiegroep 57 "Zware betonconstructies"

Nederlandse normen en richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren van constructies in constructief beton houden niet specifiek rekening met de grootte of het volume van de constructiedelen. Toch heeft de omvang wel degelijk gevolgen voor de constructie omdat bij de hydratatie temperaturen in de kern van een volumineuze constructie hoger oplopen, wat resulteert in grote temperatuurverschillen tussen de kern en het betonoppervlak. Ook sommige regels betreffende het wapenen van constructies gelden niet meer bij grote omvang.
In de normen voor de samnestelling van betonmengsels worden geen specifieke regels voor dit soort constructies gegeven, gericht op het zoveel mogelijk beperken van hydratatiewarmte. Verder zijn er ook voor de uitvoering heel specifieke aandachtspunten die samenhangen met de grootte van het constructiedeel.

Gevolg hiervan is dat enerzijds de problemen die samenhangen met de door de hydratatie veroorzaakte opbouw van temperatuurverschillen bij zware constructies meer geprononceerd zijn, en anderzijds dat de regelgeving voor dit soort omstandigheden beperkt is. Grote of volumineuze constructies zullen in dit rapport verder als 'zwaar' worden aangemerkt. Zware betonconstructies komen regelmatig voor in de utiliteitsbouw (fundaties, kelders, industriele constructies) en in infrastructurele werken (sluizen, stuwen, kademuren, aquaducten, enzovoorts).

De opdracht aan de studiegroep / studiecel was om te onderzoeken waar de bestaande regelgeving voor ontwerp, technologieen uitvoering tekort schiet met betrekking tot zware betonconstructies, en zo mogelijk voorstellen te doen voor aanvullende regelgeving. Dit preadvies zal vervolgens worden ingebracht bij het opstellen van een CUR-Aanbeveling betreffende zware betonconstructies.

Studiegroep 57 / studiecel 12 was als volgt samengesteld:

Albers, R.A. (mentor Stutech)
Baetens, B.E.J.
Bakker, G.T.
Berkel, R. van
Bouquet, G.Chr. (mentor Stufib)
Dudar, J.
Freriks, E.
Galjaard, J.C. (voorzitter)
Ham, H.W.M. van der
Moor, W. de
Soen, H.H.M.
Vergoossen, R.P.H. (secretaris)
Vries, J. de
Vries, P. de
Wolsink, G.M.

Inmiddels is een conceptrapport verschenen. Leden kunnen dit rapport downloaden vanuit "downloads" onder de conceptrapporten. Op het forum van studiegroep 57 kunt u uw reacties plaatsen.

Op dit rapport waren na het verschijnen veel opmerkingen. Inmiddels zijn deze opmerkingen verwerkt in een nieuw concepteindrapport dat in de ledenvergadering op 11 juni 2014 is gepresenteerd. Dit eindrapport kan door Stutechleden gratis worden gedownload (zie webpagina 'Downloads' Stutechrapport 32).


Stutech | KvK 40407232 | Statutair gevestigd te Gouda
 

.uk-form input[type="text"], .uk-form input[type="password"] { color: yellow; }

Stutech login mobiel