Studiegroep 61 "Sustainability fase A"

Probleemstelling

Bouwen met een zo laag mogelijke 'milieubelasting' is tegenwoordig in de betonbouw een belangrijk onderwerp, met name ook gericht op reductie van de uitstoot van CO2. Nu zijn er veel ideeën/verhalen hoe dat zou moeten of verbeterd kan worden. Wat de praktijk mist is een overzichtsdocument met de huidige inzichten en ervaringen en het effect van methoden/maatregelen op de CO2 reductie en impact hiervan op het bouwproces.

Doelstelling

Het bepalen van de huidige stand van inzichten met betrekking tot het reduceren van CO2 in relatie tot het gebruik van beton Hierbij moet er gekeken worden naar reeds toegepaste methodes en te ontwikkelen mogelijkheden met betrekking tot het reduceren van CO2, waarbij ook andere milieu-effecten niet uit het oog verloren moeten worden. Van deze items het te behalen effect (embodied CO2), ervaringen en de knelpunten onderzoeken.

Opmerking: In Fase B zal de Carbon Foot Print (CFP) voor gebruik van het materiaal beton worden onderzocht op invloedsfactoren vanuit materiaaltechnologie, uitvoeringsmethoden en ontwerpkeuzes.

Studieopzet

De bedoeling is dat het gehele proces dat beton ondergaat (van ontwerp t/m/ sloop/hergebruik) in beschouwing wordt genomen.

De studie wordt uitgevoerd aan de hand van interviews en bureaustudie. Op deze wijze worden ervaringen, kennis en kansen/knelpunten geïnventariseerd in de gehele keten.

Resultaat

State-of-the-art rapport; (tevens opmaat voor fase B), dat als leidraad kan dienen voor betontechnologen, materiaalkundig ontwerpers en constructeurs. Dit rapport is voor leden te downloaden. Stutech rapport 29

Planning


Stutech | KvK 40407232 | Statutair gevestigd te Gouda
 

.uk-form input[type="text"], .uk-form input[type="password"] { color: yellow; }

Stutech login mobiel