Skip to main content

Studiegroep 64 "Biologische aangroei van beton"

Stutech Studiegroep ‘Biologische aangroei van beton’

Studiegroepleden

René Albers (ORCEM)

Cees Cornet (Van den Bergh & Co)

Mark van Hulten (Cugla) tot augustus 2016

Wiljan de Moor (Movares)

Marc Ottelé (Heijmans/TU Delft)

Angelo Sarabèr (Vliegasunie)

Nantko Speelman † 2016  (APcon)

Maarten Swinkels (SGS INTRON)

Edwin Vermeulen (Van Nieuwpoort; initiatiefnemer)

Ronald de Vree (rapporteur)

Gert van der Wegen (Stutech bestuur; mentor)

John Zwijnenberg (KOAC-NPC)

Doelstelling

In kaart brengen van bestaande kennis en ervaring met betrekking tot biologische aangroei van beton en op basis daarvan aanbevelingen doen ter voorkoming van dergelijke schade.

Eindresultaat

De resultaten van deze studiegroep zijn vastgelegd in een overzichtelijk eindrapport en zijn in de Stutechledenvergadering op 2 november 2016 gepresenteerd. Het rapport is gratis beschikbaar voor Stutechleden (zie pagina 'Downloads' Stutechrapport 35).

In 2017 zal deze studiegroep een vervolgonderzoek (fase B) uitvoeren. Op basis van inspecties aan constructies en beperkt experimenteel onderzoek zal worden getracht de openstaande vragen en kennishiaten van fase A in te vullen.