Skip to main content

Studiegroep 68: Nabehandeling

Nabehandeling van beton is een belangrijk onderdeel om tot een beton te komen dat een lange levensduur heeft en een mooi uiterlijk bezit. Het recentelijk opgeleverde SBRCUR/CROW-onderzoek naar betonaantasting maakt duidelijk dat er behoefte is aan meer inzicht in de relatie tussen de betonsamenstelling, de omgevingscondities en de nabehandeling (gekozen methode en duur van de behandeling) enerzijds en de uiteindelijk gerealiseerde betonkwaliteit van het oppervlak anderzijds.

Het is daarom gewenst de bestaande inzichten te toetsen, uit te breiden en daar waar nodig te komen tot nieuwe aanbevelingen.

Leden studiegroep:

Arjan Cheizoo
Edward Ermens
Michel Haverkamp
Patrick Holthuizen
Hans Huppertz
Jeroen van Oosten
Marc Ottelé
Mario de Rooij
Angelo Sarabèr
Wim Segers
Maarten Swinkels
Jurjen Talsma
Jack Theunissen
Nico Vonk
Ronald de Vree
Mark van der Wolf
Harry Kouwenhoven (Mentor)