Skip to main content

Studiegroep 70: Losliggende toplagen

Het loslaten van de toplaag van een monolietvloer is een bekend probleem. Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van schades aan monolietvloeren. Die studies hebben de nodige kennis opgeleverd. Zo is duidelijk dat schade vaak samengaat met hoge luchtgehaltes in het beton, hoger dan waarop de mengsels zijn ontworpen. Uit deze studies komen ook aanbevelingen naar voren. Helaas hebben die nog niet het gewenste effect gehad; nog steeds worden er in de praktijk veel problemen gesignaleerd. Onder deskundigen is er dan ook nog niet echt consensus over hoe de problemen zijn te voorkomen. Ook is er geen duidelijke relatie bekend tussen de schades enerzijds en cementsoort en -gehalte, vul- en hulpstoffen en waterbindmiddelfactor anderzijds.

Zie ook de eerdere rapporten over die onderwerp: 25a (Losse toplagen in monoliet afgewerkte betonvloeren) en 25b (Beheerste scheurvorming van voegloze elastisch ondersteunde betonvloeren),

Jan Baijens
G. van den Bor
Huibert Borsje (rapporteur)
Erik Bosman
Joop Bovend'Eerdt (voorzitter)
Arie Dekker
Jaap van Eldik
Tonny Johanna
Patrick van Lanen
Toine Leijten
Marie-Louise Peters
Andre Rijswijk
Arno de Reuver
Jos van der Scheer
Jos van Schijndel
Corné van der Steen
Jurjen Talsma
Fedde Tolman
Nick Vervoort
Martin Verweij
Hans Voncken
Jan-Willem Zegwaard
Penny Pipilikaki (Mentor)