Informatie

Stutech is opgericht op 22 mei 1974 als studievereniging van en voor betontechnologen. Middels activiteiten zoals lezingen, studiegroepen en excursies beoogt zij de kennisuitwisseling tussen betontechnologen te bevorderen. Stutech heeft ongeveer 250 leden, afkomstig uit allerlei sectoren binnen de betonindustrie: betonmortel, betonelementen, grondstoffen, adviesbureaus, onderzoeksinstituten, brancheverenigingen, certificatie-instellingen, aannemers, opdrachtgevers.
De leden kiezen uit hun midden het bestuur van de vereniging. Deze bestaat gewoonlijk uit 6 leden, afkomstig uit verschillende sectoren. Na 3 jaar kunnen de bestuursleden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering eenmalig worden herkozen. Tijdens deze vergadering worden tevens het jaarverslag van het voorgaande jaar en de contributie voor het lopende jaar vastgesteld.

SAMENSTELLING BESTUUR

De samenstelling van het bestuur is met ingang van 8 juni 2016 als volgt:

Gert van der Wegen
(voorzitter)

Joost Gulikers
(vice voorzitter)

Siska Valcke
(penningmeester)

Mehmet Öztürk
(secretariaat)

Eugene Caron
(secretariaat)

Carlo Neve
(website)

CONTACTGEGEVENS

Secretariaat Stutech

Eugene Caron
Tel. 06-54 73 85 89
secretariaat@stutech.nl


Betalingen

Stutech p.a. Driebergen
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL34 INGB 0000512538

AANMELDINGEN

Via onderstaand formulier kunt u zich als lid aanmelden bij Stutech. Tevens kunt u met behulp van dit formulier wijzigingen doorgeven

Aanmeldingsformulier

De contributie is in de algemene ledenvergadering vastgesteld op 25,00 euro. De contributie wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering die in het voorjaar plaats vind.

Betaling kan uitsluitend via een machtiging voor automatische incasso. Het hiervoor benodigde formulier vindt u onder downloads/openbare documenten.


Stutech | KvK 40407232 | Statutair gevestigd : Postbus 411, 2800 AK Gouda